© Lars Bygdemark 2001 Svenska Fotografers Förbund SFF